News & Activity

การอบรมสำหรับองค์กร และบริษัท

chatrisayoga-training-2017

ขอต้อนรับ ลูกค้าองค์กรทุกท่าน และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ดีเสมอมา ในการจัดอบรมของเราทุกรูปแบบ และทางบริษัท เฮลท์แมพ (ไทยแลนด์) จำกัด

ภายใต้การบริหารงานของ คุณหนูเล็ก ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์

วิทยากร ผูู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพแนวใหม่ นักฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมปลุกพลัง สร้าง Mind Power ให้กับมนุษย์งาน อย่างแท้จริง

และนับจากนี้เป็นต้นไป ปณิธานของเราคือ

“การสร้างให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง แข็งแรง
เบิกบานและมีพลังเพื่อพร้อมจะต่อสู้กับทุกสิ่งในชีวิต ด้วยความสุขกายสุขใจ”

รูปแบบการจัดอบรมของเรามีหลากหลาย ซึ่งแบ่งเป็น 5  หมวดนี้

1.หมวด การฟื้นฟูร่างกาย

-การอบรมเพื่อป้องกันโรค “ออฟฟิศ ซินโดรม” คือ โรคจากการนั่งทำงานนาน ๆ ซึ่ง สามารถจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามจำนวนที่ท่านต้องการ

-การอบรมการเคลื่อนไหว ซ่อมแซม และฟื้นฟูร่างกาย สำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนว ChatrisaYoga ซึ่งเป็นโยคะแนวบำบัดโรคและฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะ
ซึ่งจะแตกต่างจากโยคะทั่วไป

2.หมวด การฟื้นฟูจิตใจ และการสร้าง MIND POWER

-การฟื้นฟูทางด้านกำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยทุกชนิด
-การสร้างพลังใจ ให้กับผู้บริหาร คนทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลตามต้องการ นั่นคือการทำ MIND POWER
(ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า MIND POWER )

3.หมวด ความสวยงาม

-การฝึกโยคะหน้า จุดประสงค์เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะ
-การปรับบุคลิกภาพ และความสวยงาม คือ การฝึก ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ท้งการยืน เดิน นั่ง การฝึกใช้ท่าทางให้สง่าผ่าเผย การฝึกโยคะหน้า
เพื่อความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในอาชีพได้ เหมาะกับผู้ทำงานด้านการขาย
การตลาด ประชาสัมพันธ์ นักขาย ที่ต้องดูแลลูกค้าพบปะผู้คนเป็นประจำ

4.หมวดการพูด และการสื่อสาร

ด้วยหลักสูตร Public Speaking เรียนรู้ที่จะพูดยังไงให้ถูกต้อง พูดในที่ประชุม พูดเพื่อธุรกิจ พูดในที่สาธารณะ พูดบนเวที พูดเพื่อจับใจคนฟัง และสรุปความได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ จนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในทันที

5.หมวดการจัดอบรมตามความต้องการของลูกค้า

อาทิ – การจัดทัวร์สุขภาพ – การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคคล พร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ

และอื่น ๆ อีกมายมาย

ทั้งนี้..ท่านสามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการอบรมได้ที่ คุณอโนมา

061-4909669

รายชื่อหน่วยงานที่ทำการจัดอบรมในปีที่ผ่านมา

ความรู้สึกของผู้อบรมออฟฟิศ ซินโดรม

รายชื่อหน่วยงานที่ทำการจัดอบรมในปี 2558

1. Exxon Mobil  อบรม “เพื่อป้องกันโรค ออฟฟิศ ซินโดรม”  และ  “โยคะหัวเราะ”
2. Smooth E  อบรม  “โยคะหัวเราะ”  และ  “โยคะหน้าเด็ก”
3. ธนาคาร ธนชาต  “อบรมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม”
4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ อบรมโยคะทั่วไป และ ความรู้ด้านโภชนาการ
5. SCG  อบรมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม
6.โรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  อบรม “เจ็บกายแต่ไม่เจ็บใจ”  และ อบรม
“Life Coaching”  “มีชีวิตที่ดีกว่า …แม้ในยามเจ็บป่วย”
7. เทศบาลเมืองแสนสุข  “บางแสน”  ชลบุรี  “การอบรมโยคะหน้า”
8. โรงแรม W Hotel สาทร  อบรม “โยคะหัวเราะ”

 

และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมกับเราที่ผ่านมา

You Might Also Like