News & Activity

การอบรมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

IMG_1867

การอบรมเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมในชื่อ
“ออฟฟิศซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน”

รายละเอียด

การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานภายในออฟฟิศ โดยเฉพาะ

ประโยชน์

เพื่อเรียนรู้สรีระของตนเอง และนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดและป้องกันการบาดเจ็บ เนื่องจากการทำงานที่เป็นกันมาก เช่น อาการปวดคอ บ่า ไหล่ เรื้อรัง อาการตาแห้ง แสบตา ปวดไมเกรน เป็นต้น

รูปแบบการอบรม

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ใช้เวลา 2.30-3.00 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 1.00 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติจริง 1.30 ชั่วโมง (นอกเหนือจากนั้น เป็นการถาม-ตอบ เพื่อแก้ไขอาการ)
**หมายเหตุ : ผู้ฝึกจะมีอายุเท่าไหรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ คือ วัยทำงาน คือ 25 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยาย (ที่ทางผู้จัดจะต้องจัดเตรียม)

– ห้องบรรยายสำหรับผู้เรียน จัดแบบไม่ต้องมีโต๊ะอยู่ด้านหน้า เป็นแบบ Theater และมีปากกาไว้ให้จดในภาคทฤษฎี

สำหรับผู้บรรยาย มีอุปกรณ์ดังนี้

1. Projecter 1 ชุด
2. โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ด้านหน้าเวที เพื่อยกตัวอย่าง
3. คอมพิวเตอร์ 1 ชุด เพื่อยกตัวอย่าง
*หมายเหตุ : การบรรยาย จัดให้มีเบรกพักตรงกลาง 10 นาที หรือหลังจบการอบรม ควรจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างตามอัธยาศัย

training-chatrisa_01

You Might Also Like